Ledamöter i styrelsen år 2022:

Tomas Cronholmordförande
Carolina Gómez Lagerlöf, vice ordförande
Michael Pargman, kassör
Eva Norman, sekreterare
Helena Kiel, ledamot
Gunnar Gällmo, ledamot
John-Henri Holmberg, ledamot
Britt-Louise Viklund, ledamot
Mårten Svantesson, ledamot

Johan Anglemark, suppleant
Anders Reuterswärd, suppleant
Anna Davour, suppleant
Nahal Ghanbari, suppleant

Revisorer (ej i styrelsen):

Martin Andreasson
Jörgen Forsberg