Alvar Appeltoffts Minnespris

Ursprungligen avsåg Sam J Lundwall att initiera ett pris till insatser för svensk sf, och genom en omröstning bland fanzinet ”Science fiction nytts” läsare döptes priset till Alvar. Namnet togs därefter över av den av Ingvar Svensson instiftade Svenska akademin för science fiction, och blev smeknamn på det pris akademin utdelade från 1963 till och med 1976. Sedan akademin avsomnat utdelas i stället sedan 1978 Alvar Appeltoffts minnespris varje år av Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnesfond.

Det är ett årligt stipendium till sf-fans för betydande och berömvärda insatser i någon form inom svensk fandom. Stipendieutdelningen föregås av en rådgivande omröstning i svensk fandom, vars utfall så gott som undantagslöst därefter följts när stiftelsen fastställt mottagare. Notera att stipendiet för ett givet år utdelas under nästföljande år; 2023 års stipendium utdelas alltså på Fantastika 2024 i Sickla utanför Stockholm. Priset består av ett diplom, ett konstverk och en kontantsumma.

Mottagare har varit:

 • 2022: Ann Olsson Rousset
 • 2021: Oskar Källner
 • 2020: Jörgen Jörälv
 • 2019: Marika Lövström (oavgjort)
 • 2019: Calle Werner (oavgjort)
 • 2018: Anna Bark Persson
 • 2017: Nahal Ghanbari
 • 2016: Håkan Wester
 • 2015: Fia Karlsson
 • 2014: Maria Nygård
 • 2013: Louise Bengtsson Rylander
 • 2012: Mårten Svantesson
 • 2011: Jonas Wissting
 • 2010: Tomas Cronholm
 • 2009: Helena Kiel
 • 2008: Patrik Centerwall
 • 2007: Anders Reuterswärd
 • 2006: Johan Jönsson
 • 2005: Britt-Louise Viklund
 • 2004: Nicolas Krizan
 • 2003: Carolina Gómez Lagerlöf
 • 2002: Sten Thaning
 • 2001: Wolf von Witting
 • 2000: Anna Davour ( Anna Åkesson)
 • 1999: Lars-Olov Strandberg†
 • 1998: Johan Anglemark
 • 1997: Hans Persson
 • 1996: Tommy Persson
 • 1995: Lars Olsson
 • 1994: Magnus Eriksson
 • 1993: Holger Eliasson och Chris Loneberg Gessle (delat)
 • 1992: Andreas och Carina Björklind (delat)
 • 1991: Marcel Quarfood
 • 1990: Ylva Spångberg
 • 1989: Lennart Uhlin
 • 1988: Malte Andreasson och Martin Andreasson (delat)
 • 1987: Jan Risheden
 • 1986: Michael Svensson†
 • 1985: Lars-Arne Karlsson
 • 1984: Maths Claesson†
 • 1983: Kaj Harju
 • 1982: Henry Grynnsten ( Mika Tenhovaara)
 • 1981: David Nessle
 • 1980: Erik Andersson
 • 1979: Anders Bellis och Rune Forsgren (delat)
 • 1978: Ahrvid Engholm
 • 1977: Det första priset tilldelades postumt Alvar Appeltofft