Nyheter

2022-05-17 SAAM beslöt på sitt dechargemöte 2022-05-16 att efterlysa nomineringar till 2021 års Alvarpris. Priset kommer att utdelas på Ö-kon 3, 13-14 augusti 2022 i Östberga kulturhus i Stockholm, och nomineringar ska vara fonden tillhanda senast den 15 juni 2022.

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Tommy Persson ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans insatser för science fiction-fandom i Linköping.

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Jan Lindgren ett kulturstipendium på 30 000 kr för ett omfattande och betydelsefullt arbete inom science fiction-fandom speciellt inriktat på mötesverksamhet.

2021-12-07 På årsmötet 2021-11-28 omvalde SAAM styrelsen och presidiet. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2021 ska vara 5 000 kr.

2021-11-22 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2021-11-20 att tilldela Jörgen Jörälv Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

Logg över gamla nyheter…


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 5 000 kr).

Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2021 kommer att utdelas utdelas på Ö-kon 3, 13-14 augusti 2022 i Östberga kulturhus i Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2021-12-31 till 1 699 950 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna