Nyheter

2022-12-18 På årsmötet 2022-12-10 valde SAAM styrelse och presidium. Åtta ledamöter omvaldes, Johan Anglemark nyvaldes som ersättare för Gunnar Gällmo som av hälsoskäl undanbett sig omval. Styrelsen tackar Gunnar för många års trogen tjänst. Som ny suppleant valdes Anna Bark Persson, övriga tre omvaldes. Styrelsens nuvarande sammansättning framgår på sidan Styrelsen. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2022 fortsatt ska vara 5 000 kr.

2022-11-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2022-10-26 att tilldela Jessica Elgenstierna ett kulturstipendium på 35 000 kronor för många års framgångsrikt arbete med att främja fandoms kontakter med massmedia.

2022-08-16 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2022-08-13 att tilldela Oskar Källner Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnespris för år 2021 för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet baseras på omröstning inom svensk fandom. Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att ge Sten Rosendahl ett kulturstipendium om 5 000 kr för omfattande insatser i planeringen av sf-kongressen Luncon 2022.

2022-06-20 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2021 och har – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln satt upp Katarina Eriksson och Oskar Källner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 13 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon/Ö-kon 3, 13–14 augusti 2022 i Stockholm. Röstsedeln finns här.

Logg över gamla nyheter…


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 5 000 kr).

Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2022 kommer att utdelas på Eurocon 2023 i Uppsala.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2021-12-31 till 1 699 950 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna