Nyheter

2021-06-21 SAAM beslöt på dechargemötet 2021-05-23 att tilldela Jörgen Jörälv ett kulturstipendium på 10 000 kr för sitt mångåriga arbete med att dokumentera en av svensk fandoms genom tiderna viktigaste långvariga insatser.

2021-01-11 SAAM beslöt på årsmötet 2020-12-16 att tilldela Linn Liljemo ett kulturstipendium på 20 000 kr för omfattande insatser i planeringen av den europeiska sf-kongressen Eurocon 2023.

2021-01-11 SAAM beslöt på årsmötet 2020-12-16 att tilldela Magnus Redin ett kulturstipendium på 3 000 kr för hans engagemang för att försäljning av antikvariska sf- och fantasyböcker på kongresser ska kunna fortsätta.

2021-01-11 På årsmötet 2020-12-16 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

Logg över gamla nyheter…


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 3 000 kr).

Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendierna för 2019 och 2020 kommer att utdelas när rådande pandemi tillåter, preliminärt på Swecon 2020/2021 i Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2020-12-31 till 1 403 326 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna