Nyheter

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Tommy Persson ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans insatser för science fiction-fandom i Linköping.

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Jan Lindgren ett kulturstipendium på 30 000 kr för ett omfattande och betydelsefullt arbete inom science fiction-fandom speciellt inriktat på mötesverksamhet.

2021-12-07 På årsmötet 2021-11-28 omvalde SAAM styrelsen och presidiet. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2021 ska vara 5 000 kr.

2021-11-22 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2021-11-20 att tilldela Jörgen Jörälv Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2021-10-22 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2020 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Jörgen Jörälv och Oskar Källner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 20 november, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon/Fantastika 2020/21, 19–21 november 2021 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2021-06-21 SAAM beslöt på dechargemötet 2021-05-23 att tilldela Jörgen Jörälv ett kulturstipendium på 10 000 kr för sitt mångåriga arbete med att dokumentera en av svensk fandoms genom tiderna viktigaste långvariga insatser.

Logg över gamla nyheter…


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 5 000 kr).

Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2021 kommer att utdelas under 2022.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2020-12-31 till 1 403 326 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna