Nyheter

2024-05-19 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2024-05-14 att tilldela Elin Holmerin ett kulturstipendium om 5.000 kr för hennes engagemang för sf- och fantasylitteratur som initiativtagare till och föreståndare för en bokbutik på svenska kongresser. Vid samma möte utsågs Calle (Carl-Gustav) Werner till suppleant i styrelsen.

2024-01-18 På årsmötet 2023-12-09 valde SAAM styrelse och presidium. Samtliga ledamöter omvaldes. Suppleanten Nahal Ghanbari avgick och avtackades. Ny suppleant kommer att tillsättas vid nästa möte. Styrelsens nuvarande sammansättning framgår på sidan Styrelsen. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2023 fortsatt ska vara 5 000 kr.

2023-09-30 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2023-09-25 att tilldela Sandra Petojevic ett kulturstipendium om 5.000 kr för betydelsefulla insatser inom science fiction-fandom, speciellt illustrationer och recensioner i Club Cosmos tidskrift ”Brev från Cosmos”.  Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att tilldela Nina Grensjö ett kulturstipendium om 10.000 kr för omfattande insatser inom science fiction-fandom inriktat på sf-kongresser.

2023-06-16 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2023-06-10 att tilldela Ann Olsson Rousset Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnespris för år 2022 för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet baseras på omröstning inom svensk fandom. Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att godkänna per capsulam-beslutet att ge Marika Lövström ett kulturstipendium om 30 000 kr för för ett omfattande och betydelsefullt arbete inom science fiction-fandom speciellt inriktat på planering och genomförande av sf-kongresser.

2023-05-04 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2022 och har – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln satt upp Katarina Eriksson och Ann Olsson Rousset som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 10 juni, och vinnaren kommer att annonseras på Swecon/Konflikt/Eurocon 2023, 8-11 juni i Uppsala. Röstsedeln finns här.

2022-12-18 På årsmötet 2022-12-10 valde SAAM styrelse och presidium. Åtta ledamöter omvaldes, Johan Anglemark nyvaldes som ersättare för Gunnar Gällmo som av hälsoskäl undanbett sig omval. Styrelsen tackar Gunnar för många års trogen tjänst. Som ny suppleant valdes Anna Bark Persson, övriga tre omvaldes. Styrelsens nuvarande sammansättning framgår på sidan Styrelsen. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2022 fortsatt ska vara 5 000 kr.

Logg över gamla nyheter…


Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det kulturstipendium som delas ut varje år till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande 5 000 kr).

Stipendiet utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2023 kommer att utdelas på Fantastika 2024 i Sickla utanför Stockholm.

Stiftelsen har ett fondkapital ur vars avkastning den är ålagd att dela ut kulturstipendier till fans vars verksamhet den tror kommer att få ett bestående värde för svensk fandom. Se vidare under Stipendier. Marknadsvärdet på fondens tillgångar uppgick 2022-12-31 till 1 296 950 kr.

 

SAAM

c/o Tomas Cronholm

Rösjötorpsvägen 3

192 51 Sollentuna