Tidigare nyheter

2022-11-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2022-10-26 att tilldela Jessica Elgenstierna ett kulturstipendium på 35 000 kronor för många års framgångsrikt arbete med att främja fandoms kontakter med massmedia.

2022-08-16 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2022-08-13 att tilldela Oskar Källner Stiftelsen Alvar Appeltoffts minnespris för år 2021 för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet baseras på omröstning inom svensk fandom. Styrelsen beslutade vid samma sammanträde att ge Sten Rosendahl ett kulturstipendium om 5 000 kr för omfattande insatser i planeringen av sf-kongressen Luncon 2022.

2022-06-20 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2021 och har – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln satt upp Katarina Eriksson och Oskar Källner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 13 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon/Ö-kon 3, 13–14 augusti 2022 i Stockholm. Röstsedeln finns här.

2022-06-05 SAAM beslöt på sitt dechargemöte 2022-05-16 att tilldela David Griffin ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans outtröttliga, långvariga arbete med det årliga Nebulazinet.

2022-05-17 SAAM beslöt på sitt dechargemöte 2022-05-16 att efterlysa nomineringar till 2021 års Alvarpris. Priset kommer att utdelas på Ö-kon 3, 13-14 augusti 2022 i Östberga kulturhus i Stockholm, och nomineringar ska vara fonden tillhanda senast den 15 juni 2022.

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Tommy Persson ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans insatser för science fiction-fandom i Linköping.

2021-12-07 SAAM beslöt på årsmötet 2021-11-28 att tilldela Jan Lindgren ett kulturstipendium på 30 000 kr för ett omfattande och betydelsefullt arbete inom science fiction-fandom speciellt inriktat på mötesverksamhet.

2021-12-07 På årsmötet 2021-11-28 omvalde SAAM styrelsen och presidiet. Styrelsen bestämde även att beloppet för minnespriset för år 2021 ska vara 5 000 kr.

2021-11-22 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2021-11-20 att tilldela Jörgen Jörälv Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2021-10-22 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2020 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Jörgen Jörälv och Oskar Källner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 20 november, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon/Fantastika 2020/21, 19–21 november 2021 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2021-06-21 SAAM beslöt på dechargemötet 2021-05-23 att tilldela Jörgen Jörälv ett kulturstipendium på 10 000 kr för sitt mångåriga arbete med att dokumentera en av svensk fandoms genom tiderna viktigaste långvariga insatser.

2021-01-11 SAAM beslöt på årsmötet 2020-12-16 att tilldela Linn Liljemo ett kulturstipendium på 20 000 kr för omfattande insatser i planeringen av den europeiska sf-kongressen Eurocon 2023.

2021-01-11 SAAM beslöt på årsmötet 2020-12-16 att tilldela Magnus Redin ett kulturstipendium på 3 000 kr för hans engagemang för att försäljning av antikvariska sf- och fantasyböcker på kongresser ska kunna fortsätta.

2021-01-11 På årsmötet 2020-12-16 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2020-05-31 SAAM beslutade på sitt dechargemöte att tilldela Marika Lövström och Calle Werner var sitt Alvarpris, för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom, som slutade oavgjort. Utdelningen kommer att ske vid ett senare tillfälle, när rådande omständigheter tillåter.

2020-05-07 SAAM beslöt per capsulam att sätta slutdatum för omröstningen om Alvarpriset till kl 15.00 söndag 31 maj.

2020-03-14 Då coronapandemin tvingat årets Swecon att skjutas upp, beslöt styrelsen per capsulam att förlänga omröstningen om årets Alvarpris till årets dechargemöte (för vilken en tidpunkt ännu inte har fastställts).

2020-02-16 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2019 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Marika Lövström och Calle Werner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 21 mars, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon/Fantastika 2020, 20–22 mars 2020 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2019-12-18 SAAM beslöt på årsmötet 2019-12-07 att tilldela Jenny Bristle ett stipendium på 3 000 kr för hennes långvariga insatser för svensk fankultur på bloggen Kulturdelen.

2019-12-18 På årsmötet 2019-12-07 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2019-10-18 SAAM beslöt på mötet 2019-10-15 att tilldela Ann Olsson Rousset ett kulturstipendium på 20 000 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2020.

2019-10-18 SAAM beslöt på mötet 2019-10-15 att tilldela Mats D. Linder ett kulturstipendium på 3 000 kr för hans ideella arbete med att sammanställa årsböcker om i Sverige publicerad science fiction.

2019-06-17 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2019-06-15 att tilldela Anna Bark Persson Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2019-05-08 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2018 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Anna Bark PerssonOskar Källner och Marika Lövström som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 15 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2019/Replicon i Västerås. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 valdes Tomas Cronholm till ny ordförande för SAAM under 2019. Han ersätter därmed Johan Anglemark som varit stiftelsens ordförande i sexton år. Resten av presidiet omvaldes.

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 valdes Tomas Cronholm in som ordinarie styrelseledamot. Den tidigare ledamoten Johan Anglemark lämnade i samband med detta sin plats som ordinarie och blir istället förste suppleant. Vidare lämnade tidigare sistasuppleanten Brita Planck arbetet helt efter femton år. Styrelsen tackar henne för hennes insats! Hennes plats tas av årets Alvarpristagare Nahal Ghanbari.

2018-12-09 På årsmötet 2018-12-08 beslutade SAAM att tilldela Patrik Centerwall ett kulturstipendium på 5 000 kr för hans insatser i arbetet med Club Cosmos 65-årsjubileum och den till detta hörande kongressen CosCon.

2018-10-30 SAAM beslöt på mötet 2018-10-30 att tilldela Birgitta Stridh ett kulturstipendium på 15 000 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2019.

2018-10-30 SAAM beslöt på mötet 2018-10-30 att tilldela Marika Lövström ett kulturstipendium på 5 000 kr för hennes ideella arbete med kongressen Ö-Kon.

2018-06-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2018-06-16 att tilldela Nahal Ghanbari Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2018-05-07 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2017 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Nahal GhanbariAnna Bark Persson och Calle Werner som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 16 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2018/Fantastika i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2017-12-06 På årsmötet 2017-12-02 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2017-12-06 SAAM fastställde på årsmötet 2017-12-02 ett per capsulam-beslut om att tilldela Linn Liljemo ett stipendium på 5 000 kr hennes insatser i arbetet med kongressen Vinter 2018, med avsikt att ytterligare vidga kongressutbudet i Sverige utöver den nationella kongressen Swecon.

2017-12-06 SAAM fastställde på årsmötet 2017-12-02 ett per capsulam-beslut om att tilldela Anna Liljefors ett stipendium på 15 000 kr för ett betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2018.

2017-09-29 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2017-09-28 att tilldela Joakim Mäki ett stipendium på 5 000 kr för hans inspirerande och osjälviska insatser för fandom i Umeå och hans idoga arbete med Fandompodden.

2017-05-29 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2017-05-27 att tilldela Håkan Wester Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2017-04-20 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2016 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Nahal Ghanbari och Håkan Wester som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 27 maj, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2017/Kontur i Uppsala. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2017-04-20 På årsmötet 2016-11-29 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2016-10-25 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2016-10-22 att tilldela Johan Jönsson ett stipendium på 4 000 kr för hans exceptionella insatser för kongressrapporten i svensk fandom, på det att han må stimuleras att fortsatt arbeta för dess hälsa och popularitet.

2016-07-11 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2016-06-18 att tilldela Fia Karlsson Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2016-07-11 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2016-06-18 att tilldela Anna Bark Persson ett stipendium på 19 000 kr för ett betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2017.

2016-05-10 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2015 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Fia Karlsson och Håkan Wester som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 18 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Fantastika 2016/Swecon i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2016-05-10 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2016-05-04 att tilldela Calle Werner ett stipendium på 5 000 kr för hans ideella arbete med kongressen Luncon 2016.

2015-12-14 SAAM beslutade per capsulam 2015-12-13 att tilldela Oskar Källner ett stipendium på 4 000 kr för hans insatser att göra reklam för den svenska nationella sf-kongressen Swecon och för att han ger dem som inte kunde närvara på Swecon 2015 en chans att få ta del av programmet i efterhand.

2015-11-17 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-11-12 att tilldela Alice Hedenlund ett stipendium på 15 000 kr för ett betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2016.

2015-11-17 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-11-12 att tilldela Håkan Wester ett stipendium på 4 000 kr för att framgångsrikt ha dragit igång science fiction-fandom i Västerås.

2015-08-11 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2015-08-08 att tilldela Maria Nygård Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2015-06-16 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2014 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Sofia Karlsson och Maria Nygård som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 8 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2015/Confuse i Linköping. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2014-12-03 På årsmötet 2014-11-30 beslutade SAAM att tilldela de drivande i föreningen Gefle Science-Fiction — Ronny RasmussonSeppo LaineStefan Gemzell samt Anders Thyr — ett gemensamt stipendium på 4 000 kr för att framgångsrikt ha dragit igång sf-fandom i Gävle.

2014-12-03 På årsmötet 2014-11-30 omvalde SAAM styrelsen och presidiet. Tre nya suppleanter valdes in: Tomas CronholmAnders Reuterswärd samt Anna Davour. I samband med detta lämnar Lars-Olov StrandbergSten Thaning och Jesper Svedberg styrelsen. Vi tackar alla tre för deras insatser, men vill särskilt uppmärksamma att Lars-Olov Strandberg lämnar styrelsen efter över 37 år; han var med om att grunda stiftelsen 1976-1977!

2014-12-03 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2014-11-12 att tilldela Hans Persson ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2015.

2014-06-30 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2014-06-28 att tilldela Louise Bengtsson Rylander Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2014-06-02 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2013 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Daniel AlbertssonMaria Nygård och Louise Rylander som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 28 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2014/Steampunkfestival i Gävle. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2014-02-11 SAAM beslutade på sitt årsmöte att tilldela Peter Bengtsson ett stipendium på 5 000 kronor för hans arbete i samband med Club Cosmos 60-årsjubileum.

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Louise Bengtsson Rylander ett stipendium på 5 000 kronor för hennes arbete med jubileumsskriften ”Science fiction i Göteborg: 60 år med Club Cosmos”.

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Simon Lundin ett stipendium på 3 000 kronor för hans energiska insatser för att revitalisera Malmöfandom.

2013-12-17 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2013-12-15 att tilldela Kristin Thorrud ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2014.

2013-12-17 På årsmötet 2013-12-15 omvalde SAAM styrelsen och presidiet, med ett undantag: Mårten Svantesson valdes in i styrelsen och den tidigare ledamoten Sten Thaning lämnade i samband med detta sin plats som ordinarie och blir istället förste suppleant. Den tidigare sistesuppleanten Mats Dannewitz Linder lämnar arbetet helt efter tio år som suppleant. Styrelsen tackar honom för hans insats!

2013-10-19 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2013-10-19 att tilldela Mårten Svantesson Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2013-09-21 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2012 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Peter BengtssonMaria Nygård och Mårten Svantesson som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 19 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2013/Fantastika i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2012-12-08 På årsmötet 2012-12-08 omvalde SAAM styrelsen och presidiet.

2012-12-08 På årsmötet 2012-12-08 beslutade SAAM att tilldela Mårten Svantesson ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2013.

2012-10-09 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2012-10-06 att tilldela Jonas Wissting Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2012-10-09 På sammanträdet 2012-10-06 beslutade SAAM att tilldela Tony Elgenstierna ett stipendium à 4.500 kronor för hans initiativ att revitalisera den ärevördiga kongressrapporten som ett medel att stärka gemenskapen i dagens fandom och knyta tidsbanden till kommande dagars fandom.

2012-10-09 På sammanträdet 2012-10-06 beslutade SAAM att tilldela Anna Davour ett stipendium à 3.000 kronor för hennes arbete med att förnya traditioner och kasta ut svensk fandoms nät i nya vatten.

2012-09-10 Jim Pe Melin anser sig vara tillfälligtvis gafierad och har meddelat att han drar sig ur racet.

2012-09-09 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2011 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Jim Pe MelinMaria Nygård och Jonas Wissting som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen 6 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2012 i Uppsala. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2011-11-27 På årsmötet 2011-11-26 beslutade SAAM att tilldela Peter Öberg ett stipendium på 5 000 kronor för oförtrutet och entusiastiskt fanniskt arbete med att uppmärksamma svensk science fiction.

2011-11-27 På årsmötet 2011-11-26 omvalde SAAM styrelsen och presidiet, med undantag för en rockad: Lars-Olov Strandberg utsågs till förste suppleant och den tidigare suppleanten Helena Kiel tog hans plats som ordinarie ledamot.

2011-11-05 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2011-11-05 att tilldela Daniel Albertsson ett stipendium på 10 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2012.

2011-09-25 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2011-09-25 att tilldela Johan Jönsson ett stipendium på 3 500 kronor för sitt arbete med evenemang för att locka nya intresserade sf-fans i Uppsala.

2011-06-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2011-06-18 att tilldela Tomas Cronholm Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2011-05-23 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2010 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Peter BengtssonTomas Cronholm och Jonas Wissting som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 18 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2011 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2010-12-03 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2010-12-02 att som styrelsesuppleant invälja Helena Kiel som ersättare för Patrik Centerwall som valt att lämna styrelsearbetet.

2010-10-20 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2010-10-20 att tilldela Mårten Svantesson ett stipendium på 6 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2011.

2010-07-05 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2010-06-27 att tilldela Karl-Johan Norén ett stipendium på 2 500 kronor för hans insatser att hålla hela kongress-Sverige levande.

2010-06-21 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2010-06-19 att tilldela Helena Kiel Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2010-06-21 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2010-06-19 att tilldela Magnus Redin ett stipendium på 6 000 kronor för att kunna införskaffa ljudutrustning att användas på svenska science fiction-kongresser.

2010-05-28 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2009 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Helena KielInge R L LarssonLennart Svensson och Jonas Wissting som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 19 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2010 i Göteborg. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2009-12-06 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2009-12-05 att tilldela Peter Bengtsson ett stipendium på 6 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2010.

2009-12-06 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2009-12-05 att tilldela Tomas Cronholm ett stipendium på 4 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Eurocon 2011.

2009-12-06 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2009-12-05 att som styrelsesuppleant invälja Patrik Centerwall som ersättare för Janne Wallenius.

2009-10-20 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2009-10-17 att tilldela Patrik Centerwall Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2009-09-16 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2008 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Patrik CenterwallHelena KielLennart Svensson och Jonas Wissting som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 17 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2009 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2008-12-06 SAAM höll årsmöte. Styrelsen valdes om i sin helhet och beslöt att justera prissumman för Alvarpriset till 2 000 kronor för att kompensera för inflationen under de senaste två åren.

2008-09-14 SAAM tilldelar Jonas Wissting ett stipendium på 4 000 kronor för att kunna skaffa utrustning för att spela in och för framtiden bevara programpunkter på svenska sf-kongresser.

2008-07-04 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2008-06-14 att tilldela Anders Reuterswärd Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2008-07-04 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2008-06-14 att tilldela Ylva Spångberg ett stipendium på 6 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2009.

2008-05-15 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2007 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Patrik CenterwallAnders Reuterswärd och Jonas Wissting som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 14 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2008 i Linköping. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2007-12-07 SAAM har erbjudits att få ärva en större samling begagnade pocketböcker för att se till att de kommer intresserade nya ägare tillhanda.

2007-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2007-12-05 att tilldela Hans Persson ett stipendium på 5 000 kr för att arrangera essätävlingar om science fiction och fantasy i samarbete med nättidskriften Vetsaga.

2007-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2007-12-05 att välja in Jesper Svedberg som styrelsesuppleant. Han ersätter Anders Hultman, som inte längre har tid att delta i styrelsearbetet. Övriga ledamöter och suppleanter omvaldes. Mötet beslutade vidare att årets Alvarpris ska bestå av 1 900 kronor samt delas ut på Swecon 2008, Confuse.

2007-10-30 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2007-10-29 att tilldela Tommy Persson ett stipendium på 6 000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2008.

2007-06-20 SAAM beslutade att tilldela Anders Bellis ett stipendium på 1 500 kronor som uppmuntran för hans ihärdiga arbete med att entusiasmera svensk fandom och gynna det nordiska utbytet av fans.

2007-06-18 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2007-06-16 att tilldela Johan Jönsson Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2007-05-16 SAAM utlyser den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2006 och sätter – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln upp Johan JönssonGlenn Petersen och Anders Reuterswärd som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 16 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2007 i Göteborg. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2007-04-27 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2006. Nomineringsfristen löper ut den 10 maj.

2006-12-10 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2006-12-10 att tilldela Inge Larsson ett stipendium på 5000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2007.

2006-12-10 SAAM har avhållit årsmöte. Samtliga ledamöter och suppleanter omvaldes, men till revisorer nyvaldes Martin Andreasson och Sven Lundqvist. Det beslutades även att höja prissumman för Alvarpriset till 1900 kr för att hålla jämna steg med konsumentprisindex.

2006-10-19 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2006-10-14 att tilldela Britt-Louise Viklund Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2006-08-14 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2006-08-12 att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2005 och att – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln sätta upp Johan Jönsson och Britt-Louise Viklund som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 14 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2006 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2006-05-22 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2005. Nomineringsfristen löper ut den 15 juli.

2006-05-22 Styrelsen beslutade på sitt styrelsemöte 2006-05-19 att godkänna stipendiet till Anders Reuterswärd som ordföranden beslutade om 2006-01-07.

2006-05-22 Stiftelsen beslutade på sitt styrelsemöte 2006-05-19 att tilldela Magnus Westerlund ett stipendium på 3000 kr för att premiera kreativt nytänkande i svensk kongressfandom och att stärka fandoms kontakter med den akademiska världen.

2006-03-19 Stiftelsen har med stor tacksamhet av Ulf Bennetter mottagit en större donation engelskspråkig sf, paperback och hardback, till sitt antikvariat.

2006-01-07 Ordföranden har beslutat att tilldela Anders Reuterswärd ett stipendium på 4000 kr för sitt arbete med att digitalisera och för eftervärlden bevara Lars-Olov Strandbergs omfattande samling av diabilder. Samlingen dokumenterar i princip hela Sverifandoms existens, från 50-talet till nutid. Beslutet är fattat med stöd från årsmötet i december, då styrelsen ansåg att stipendiet borde beviljas förutsatt att vissa kompletterande uppgifter inhämtades, och skall bekräftas på nästa styrelsemöte.

2005-12-14 Eftersom SAAM inte längre har något fanzinebibliotek, beslutade styrelsen på årsmötet 2005-12-13 att avskaffa fanzinebibliotekariesysslan. Inga ändringar skedde i styrelsens sammansättning, alla ledamöter valdes om. Mötet beslutade vidare att årets Alvarpris ska bestå av 1800 kronor samt delas ut på Swecon 2006, Imagicon.

2005-11-14 SAAM:s lokal är nu uppsagd och urstädad. Från och med 2005-11-16 har inte fonden någon lokal längre, vilket frigör en del pengar för att använda till stipendier istället. Fondens årsmöte är f.ö. bestämt till 2005-12-13.

2005-09-25 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2005-09-24 att donera de dubletter och utländska fanzines i fondens fanzinesamling som inte ingick i donationen till Kungliga Biblioteket till Uppsala studenters science fiction-förening, med förhoppningen om att föreningen ska kunna göra dem tillgängliga för fandom. KB har hämtat sina fanzines.

2005-09-25 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2005-09-24 att tilldela Anders Reuterswärd ett stipendium på 5000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2006.

2005-06-20 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2005-06-18 att tilldela Nicolas Krizan Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2005-06-20 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2005-06-18 att donera fondens fanzinesamling till Kungliga Biblioteket och att säga upp sin lokal i Tallkrogen per den 1 november. Åtgärden kommer att spara in utgifter på cirka 20.000 årligen till fromma för stipendieutdelningar.

2005-04-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2005-04-17 att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2004 och att – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln lista Tomas CronholmNicolas KrizanKarin Lundwall och Therese Norén som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 18 juni, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2005 i Göteborg. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2005-04-18 Styrelsen fattade på sitt sammanträde 2005-04-17 ett principbeslut om att donera sin fanzinesamling till Kungliga Biblioteket, som visat stort intresse för att förvärva det. En delegation från fonden ska förhandla fram ett avtal med KB, varefter detta avtal ska ratificeras på fondens styrelsemöte i Göteborg den 18 juni 2005. När samlingen har överförts till KB ska fondens lokal, som ekonomiskt har belastat fondens ekonomiska resultat de senaste åren, sägas upp.

2005-04-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2005-04-17 att tilldela Glenn Petersen ett stipendium på 5000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2005.

2005-02-14 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2004 . Nomineringsfristen löper ut den 1 april.

2004-12-12 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2004-12-10 att tilldela Anna Davour ett stipendium på 2500 kronor för att uppmuntra hennes aktiva arbete med att rekrytera sf-intresserade ungdomar till fandom.

2004-12-12 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2004-12-10 att tacka Magnus Eriksson för lång och trogen tjänst i styrelsen och i hans ställe invälja Michael Pargman. I samband med detta överlämnade Lars-Olov Strandberg kassörssysslan till Michael Pargman. Inga andra förändringar av styrelsens eller funktionärsgalleriets sammansättning har gjorts.

2004-12-12 SAAM sålde 2004-10-31 sin fotokopiator till Sten Thaning.

2004-08-23 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2004-08-21 att tilldela Carolina Gómez Lagerlöf Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2004-08-23 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2004-08-21 att tilldela Carl-Mikael Zetterling ett stipendium på 2000 kronor för att belöna hans arbete med att skapa ett Internetnav för svensk fandom.

2004-08-01 Styrelsen har beslutat att kopiatorn ska säljas, vilket innebär att SAAM inte längre kan stå till tjänst med gratis kopiering för fandom. Under den tid kopiatorn står kvar i lokalen får den inte användas, eftersom det inte längre finns något serviceavtal för den.

2004-04-20 Årsrapporten för 2003 har gjorts tillgänglig i PDF-format.

2004-04-15 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2004-04-04 att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2003 och att – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln lista Tomas Cronholm, Carolina Gómez Lagerlöf, Molle Kanmert Sjölander och Karl-Johan Norén som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 14.00 lördagen den 21 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2004 i Stockholm.

2004-02-18 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2003. Nomineringsfristen löper ut den 25 mars.

2004-02-18 SAAM beslutade på sitt sammanträde 2004-02-13 att tilldela Johan Tjäder ett stipendium på 5000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2004.

2003-11-18 SAAM avtackade på sitt årsmöte 2003-11-17 styrelsesuppleanterna Magnus Olsson och Hans Persson. Till suppleanter för 2004 nyvaldes Anders HultmanBrita Planck och Mats Dannewitz Linder. Övriga ledamöter och suppleant omvaldes.

Styrelsen beslöt också att på grund av galopperande avgiftshöjningar säga upp den gamla postboxen som troget tjänat fandom i urminnes tider. (Den var ursprungligen boxadress för Stockholmsbudet på världskongressen 1976.)

2003-08-19 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2003-08-16 att tilldela Sten Thaning Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2003-08-19 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2003-08-16 att tilldela Ylva Spångberg ett stipendium på 3000 kr för att ytterligare främja kontakterna mellan svensk och brittisk fandom och för att premiera kreativt nytänkande i svensk kongressfandom.

2003-08-19 Boklistan har tagits ned från webben. Det går nu endast att köpa böcker på kongresser.

2003-06-19 De böcker som blev över vid SAAM:s försäljning på Fantastika 2003 går nu att beskåda (och köpa) här på SAAM:s webbplats.

2003-06-04 SAAM inleder en kampanj för att samla in pengar. Skänk böcker till fonden, som tar emot dem och arrangerar bokbord på framtida sf-kongresser. Behållningen går oavkortad till SAAM. Representanter för fonden kommer att vara närvarande på alla svenska sf-kongresser.

Bakgrunden är naturligtvis att fondens verksamhet kostar pengar, och i osäkra börstider så märks det på fondens tillgångar att den bara har utgifter, inga intäkter.

2003-05-16 Det är nu dags att rösta fram Alvarpristagaren för år 2002. Omröstningen pågår till kl. 14.00 lördagen den 16 augusti, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2003 i Uppsala. Röstsedeln i PDF-format återfinns här.

2003-02-28 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2002 . Nomineringsfristen löper ut den 22 april.

2003-02-22 SAAM firade 25-årsminnet av utdelandet av det första Alvarpriset med en liten fest för pristagare och styrelseledamöter genom åren. Hans Persson och Johan Anglemark har publicerat digitalfoton från tillställningen:

2002-12-09 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2002-12-09 att tacka Martin Andreasson och Janne Johansson för lång (respektive något kortare) och trogen tjänst i styrelsen och i deras ställe invälja Magnus Olsson och Janne Wallenius som suppleanter. I samband med detta överlämnade Carolina Gómez Lagerlöf ordförandeposten till Johan Anglemark och tog istället över hans post som vice ordförande.

2002-12-09 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2002-12-09 att tilldela Maria Jönsson ett stipendium på 5000 kronor för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Swecon 2003.

2002-06-19 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2002-06-15 att tilldela Wolf von Witting stipendiet Alvar Appeltoffts minnespris för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom fandom.

2002-05-21 SAAM:s årsrapport för 2001 finns nu tillgänglig för allmänheten. Äldre årsrapporter finns att rekvirera från fonden.

2002-03-22 Omröstningen för att se vem som ska erhålla Alvarpriset för 2001 har tagit sin början. Den pågår fram till den 15 juni. Röstsedel kan rekvireras från Alvarfonden. Den distribueras också med Sveriges Fanzineförening.

2002-03-22 SAAM beslutade på sitt möte 2002-03-18 att tilldela Ahrvid Engholm ett stipendium på 2500 kronor för att främja kontakter mellan svensk och baltisk sf-fandom.

2002-02-18 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2001. Nomineringsfristen löper ut den 14 mars.

2001-11-19 På årsmötet 2001-11-19 stuvade fonden om i styrelsen lite. Presidieposterna ändrades inte och ingen avgick eller tillträdde, så det handlade enbart om rockader mellan ordinarieplatser och suppleantplatser.

2001-09-29 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2001-09-29 att tilldela Tommy Persson ett stipendium på 5000 kronor för betydelsfullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen ConFuse 2002.

2001-09-29 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2001-09-29 att tilldela Daniel Luna ett stipendium på 2500 kronor för betydelsfullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att främja arbetet med kongressen Akrostikon.

2000-06-20 SAAM:s årsrapport för 2000 (som egentligen varit färdig ett bra tag) finns nu tillgänglig för allmänheten.

2001-06-16 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2001-06-16 att tilldela Anna Åkesson 2000 års Alvarpris, efter rådgivande omröstning inom svensk fandom.

2001-03-02 Årets omröstning för att se vem som ska erhålla Alvarpriset för 2000 har tagit sin början. Den pågår fram till den 16 juni.

2001-02-23 Nomineringsfristen för Alvarpriset år 2000 har nu löpt ut.

2001-01-04 Det är nu dags att nominera till Alvarpriset för 2000!

2000-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2000-12-06 att tilldela Carl-Mikael Zetterling ett stipendium på 5000 kronor för att främja arbetet med Swecon 2001.

2000-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2000-12-06 att införskaffa en ny kopiator, med förmåga att kopiera dubbelsidigt och sortera, till sin lokal i Tallkrogen.

2000-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2000-12-06 att tacka Jörgen ForsbergMichael Svensson och Chris Loneberg för lång och trogen tjänst i styrelsen och i deras ställe invälja Eva NormanJanne Johansson och Sten Thaning som suppleanter.

2000-12-07 SAAM beslutade på sitt årsmöte 2000-12-06 att tacka Martin Andreasson för förtjänstfulla insatser som ordförande under ett par hektiska år och som efterträdare utse Carolina Gómez Lagerlöf.

2000-08-20 SAAM har flyttat från den gamla (dyra) lokalen i Stockholms innerstad till en ny (billigare) lokal i Tallkrogen, närmare bestämt på Kaggeholmsvägen 16.

2000-07-10 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2000-07-08 att tilldela Lars-Olov Strandberg stipendiet Alvar Appeltoffts minnespris ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”. Priset består av ett diplom, ett konstverk föreställande en beanieförsedd glödlampa samt en penningsumma. Konstverket är skapat av Nicolas Krizan, och kommer att ingå i Alvarpriset allt framgent. Beslutet fattades efter en rådgivande omröstning inom svensk science fiction-fandom.

2000-06-15 SAAM:s årsrapport för 1999 finns nu tillgänglig.

2000-05-19 SAAM:s kopiator i den nuvarande lokalen blir allt skruttigare. Det får kopieras högst 2000 exemplar i månaden på den, och för närvarande är den knappt tjänlig överhuvud taget. En ny kopiator kommer att införskaffas till den nya lokalen.

2000-03-21 SAAM har sagt upp den gamla (dyra) lokalen i Stockholms innerstad och tecknat kontrakt på en ny (billigare) lokal i Tallkrogen, närmare bestämt på Kaggeholmsvägen 16. Flytt kommer att ske under augusti månad.

2000-02-28 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 2000-02-24 att bevilja Rickard Berghorn ett stipendium på 5000 kronor ”för utgivning av Minotauren som ett ambitiöst och sercon fanzine med spridning i och utanför fandom”. Beslutet fattades utifrån en ansökan där Rickard redovisar sina planer på att vidareutveckla Minotauren och distribuera det även via specialboklådor och Bibliotekstjänst.

1999-11-27 SAAM beslutade på sitt årsmöte 1999-11-24 att:

  • Monica Ringheim erhåller ett stipendium på 5000 kronor för att främja arbetet med Swecon 2000.
  • tacka Maths Claesson för lång och trogen tjänst i styrelsen och i hans ställe invälja Andreas Gustafsson som ordinarie ledamot.

1999-06-19 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 1999-06-19 att tilldela Johan Anglemark 1998 års Alvarpris, efter rådgivande omröstning inom svensk fandom.

1999-04-16 SAAM beslutade på sitt styrelsemöte 1999-04-15 att utdela två stipendier, ett till Ahrvid Engholm för att främja kontakterna mellan svensk och baltisk fandom, och ett till Karin Kruse för att främja arbetet med Swecon 1999.

1999-03-24 Reviderade stadgar och stiftelseurkund har lagts upp.

1999-01-20 SAAM:s årsrapport för 1998