Att söka kulturstipendium från Alvarfonden

Fonden delar ut stipendier till entusiastiska svenska sf-fans vars kulturella verksamhet har utsikt att bli av bestående värde för svensk fandom. Skicka en noga genomarbetad och genomtänkt ansökan till

SAAM
c/o Tomas Cronholm
Rösjötorpsvägen 3
192 51 Sollentuna
eller e-posta Tomas!