Vad är science fiction-fandom?

Är inte en science fiction-fan helt enkelt någon som tycker om science fiction? Jo, det skulle man ju kunna tycka, men inom det nätverk som kallar sig science fiction-fandom har begreppet en snävare betydelse.

Science fiction-fandom har sina rötter i brevspalterna i de kiosktidskrifter om sf som gavs ut i USA i slutet av 1920-talet och uppstod när tidningarnas läsare började skriva direkt till varandra och ge ut amatörtidningar, s.k. fanzines (”fan magazines”) och bilda sf-klubbar. I slutet av 30-talet började sf-fansen samlas vid s.k. conventions, sf-kongresser, för att umgås och diskutera sitt gemensamma intresse. Sådana kongresser brukar ha ett program med föredrag och paneldiskussioner om science fiction och fandom och oftast även en servering där man kan umgås över en läsk eller ett glas öl. Film- eller videovisning förekommer ibland.

En vanlig definition på en science fiction-fan är någon som ägnar sig åt en eller fler av följande aktiviteter:

  • organiserar och/eller regelbundet besöker sf-kongresser
  • tillhör en sf-förening som har kontakt med sf-rörelsen, eller går på en sådan förenings regelbundna träffar
  • är aktiv i de diskussionsgrupper eller e-postlistor för sf-fandom som finns på Internet

Den som en gång har blivit sf-fan fortsätter att räknas som sf-fan så länge han/hon fortsätter att umgås flitigt med andra sf-fans. När man inte längre rör sig i sf-fandomens umgängeskretsar räknas man som gafierad, dvs. en som har lämnat fandom bakom sig.

Det första svenska sf-fanzinet utkom i början på 1950-talet, då också den första svenska sf-föreningen bildades. 1956 hölls den första svenska sf-kongressen, LunCon, i Lund.

Nuförtiden hålls det mellan en och fyra kongresser årligen i Sverige, med mellan 75 och 500 deltagare. En av dessa är Sveriges nationella science fiction-kongress, Swecon, som olika fangrupperingar landet runt turas om att arrangera. Nästa Swecon kommer att avhållas i Sickla utanför Stockholm, i form av Fantastika 2024, 1-3 november 2024.

Några av de sf-föreningar inom fandom som finns för närvarande är: SFSFSkandinavisk Förening för Science Fiction, med säte i Stockholm, Linköpings Science Fiction-FöreningEuropeisk Förening för Science Fiction i Uppsala, Antipoden i Helsingborg, Malmöfandom i Malmö, Västeråsfandom i Västerås samt den äldsta av dem alla: Club Cosmos i Göteborg.

Närbesläktade rörelser som har sitt ursprung i science fiction-fandomen (fast det ligger ofta så långt tillbaks i tiden att de aktiva i dessa rörelser inte själva vet om det) är bl.a. Tolkienrörelsen, Star Trek-fandom och rollspelsrörelsen. Dessutom är faktiskt Svenska seriefrämjandet sprunget ur science fiction-fandom!